ELTE BTK Irodalomtörténeti Intézet Titkárság

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A III. em. 310.
telefon: 411-6700/5366, 5113 fax: 411-6700/5256

Aleku Sztefka
titkárságvezető Moravcsik Szilvia intézeti előadó

 

Aktuális
 

Hírek

A 2006-os tavaszi félévben az összehasonlító irodalomtudomány szakra felvételt nyert hallgatók


Programok

2006. május 3. Én nem vagyok modern? Konferencia Ady Endre Új versek című kötete megjelenésének 100. évfordulója alkalmából. ELTE Bölcsészettudományi Kar
2006. május 4. Ady Endre és akiknek nem kell. Kerekasztal Ady Endre költészetének mai fogadtatásáról. Petőfi Irodalmi Múzeum
2006. május 5. Ifjú szívekben élek. Konferencia az ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalomtörténeti Intézetének doktoriskolai és egyetemi hallgatói számára

2006. április 22. IV. Ifjúsági Konferencia, Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
2006. március 31. Nemzetközi metrikai tanulmányi nap. Rencontre internationale consacrée aux actualités de la recherche métrique. ELTE MITI Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
2006. április 4. 14 óra, ELTE BTK, tanácsterem: versmondóverseny
2006. február 2. 18 óra, Műcsarnok, előadóterem: A Magyar Műhely Kiadó és a Ráció Kiadó könyvbemutató estje
2005. október 2021. Fiatal életek indulója. Egyetemi hallgatók, doktoriskolai hallgatók és fiatal kutatók konferenciája József Attiláról és József Attila, hidd el nagyon szeretlek…” A József Attila-kép változásai az irodalomtanításban című kiállítás a Magyar Irodalomtörténeti Intézetben
2005. október 1112. Csillagra akasztott homály!” József Attila élete és műve tudományközi megközelítésben. Konferencia (a programot lásd itt) és kiállítás (a meghívót lásd itt) a Magyar Irodalomtörténeti Intézetben
2005. október 5. Trefort-kerti esték
2005. június 21–22. Az Új magyar irodalomtörténet kutatási program konferenciái:
Képzőművészet és irodalom kapcsolata a 19–20. században Zene és irodalom kapcsolata a 18–19–20. században
2005. július 1–9. Dunaújváros I. Egyetemi Színházi Tábor
2005. május 25. Trefort-kerti esték

Felhívások

A t anári szakdolgozatok címbejelentő lapjának leadása: 2005. június 30.!