A 2006 januárjában államvizsgázó,
magyar szakos hallgatók figyelmébe!!!
 

 

 

 

 

 

 

 


A Tanárképzési Tanács döntése alapján a tanári szakdolgozatok címbejelentő lapját – azoknak, akik 2006 januárjában kívánnak tanári képesítő vizsgát tenni – legkésőbb 2005. június 30-ig el kell juttatni a Tatok irodájába, a Kazinczy utcába.

 

A kitöltendő dokumentumok letölthetők a Tatok honlapjáról. A címbe­je­len­tő mellé egy egyoldalas összefoglalót is szükséges mellékelni a szakdol­go­zatról. A hallgatók választhatnak, hogy pedagógiából, pszichológiából, iroda­lom­ta­ní­tásból vagy anyanyelvtanításból írják-e tanári szakdolgozatukat.

Mind a Magyar Irodalomtörténeti Intézet, mind a Magyar Nyelvtudo­má­nyi és Finnugor Intézet oktatói örömmel segítik a magyar szakos hallgató­kat tanári szakdolgozatuk elkészítésében.

 

v    Ha irodalomtanítással kapcsolatos témát választanak, keressék a kö­vet­kező oktatókat: Sipos Lajos, Cserhalmi Zsuzsa, Hubert Ildikó, Vilcsek Béla.

v    Ha anyanyelvtanítással kapcsolatos témát kívánnak kidolgozni, keressék a következő oktatókat: Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit.

 

Kérjük, ügyeljenek a határidő betartására.

 

Magyar Irodalomtörténeti Intézet

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet