Én nem vagyok modern?

 

Konferencia Ady Endre Új versek című kötete megjelenésének 100. évfordulója alkalmából

ELTE Bölcsészettudományi Kar, „A” épület, földszint, Kari Tanácsterem

Múzeum körút 4.

 

 

2006. május 3. délelőtt 9 óra 30

 

Elnök: Tarján Tamás

 

Veres András: Ady szimbolizmusának problémájához

 

Eisemann György: „Mégis új…” A romantikus költészet modern retorikája Ady lírájában

 

Fráter Zoltán: Elhallgatás, elfojtás, hiány az Ady-versben

 

Kávészünet

 

Angyalosi Gergely: A rész és az egész problematikája Ady és Kosztolányi egy-egy művében

 

Gintli Tibor: Ady beszédmódja az istenes versekben

 

Eszmecsere

 

2006. május 3. délután 14 óra 30

 

Elnök: Angyalosi Gergely

 

Bíró Béla: „Csak a máé a rettenet…” Ady Endre: Új s új lovat

 

Tverdota György: „Rákóczi, akárki, jöjjön valahára…” Ady és a kuruc költészet

 

Kávészünet

 

Földes Györgyi: Örök visszatérés: Eliade és/vagy Nietzsche (Nyár-délutáni hold Rómában)

 

Buda Attila: Az emlékezés mint életértelmezés Ady Endre néhány periférikus versében

 

Eszmecsere

 

 

2006. május 4. délelőtt 9 óra 30

 

Elnök: Kenyeres Zoltán

 

Kappanyos András: Ady mint korszakküszöb

 

Bárdos László: Az írásmagyarázat nagyvonalúsága. Földesy Gyula: Ady Minden Titkai

 

Kosztolánczy Tibor: „Az Ignotus kritikája megvadította az ellenségeimet.” Az Ady-recepció hullámai 1905--1908. között

 

Kávészünet

 

Nemeskéri Erika: Ady Endre és Elek Artúr találkozása

 

Valastyán Tamás: Ady Endre és Oláh Gábor kapcsolata

 

Zárszó: Kenyeres Zoltán