MEGHÍVÓ

2006. február 2. 18 óra, Műcsarnok, előadóterem

A MAGYAR MŰHELY KIADÓ és a RÁCIÓ KIADÓ könyvbemutató estje

FRIEDRICH KITTLER: Optikai médiumok című kötetét bemutatja:

HORÁNYI ATTILA művészettörténész (Magyar
Iparművészeti Egyetem, Elméleti Intézet)

K. LUDWIG PFEIFFER: A mediális és az imaginárius című kötetét bemutatja:

VERES BÁLINT zeneesztéta (ELTE, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének doktorandusza)

(A techné és theória című sorozat szerkesztői: BEDNANICS GÁBOR és KÉKESI ZOLTÁN)

 

 

K. LUDWIG PFEIFFER: A mediális és az imaginárius

 

http://www.racio.hu/html/peiffermedia.html

A mediális és az imaginárius az utóbbi évtized kultúratudományi fordulatának egyik első átfogó igényű műve. K. Ludwig Pfeiffer könyve a legkülönfélébb médiatörténeti jelenségeket elemzi, a görög színházat és az olasz operát, a római cirkuszt és a japán nót, a tizenkilencedik századi európai regényt és a modern sportot.

"A kultúráknak szükségük van arra, amit médiumoknak – hagyományosan: művészeteknek – nevezünk. Ezek megkapó, lelkesítő tapasztalatokat tesznek lehetővé, melyek nélkül a szociális és a privát életformák imaginatív szempontból kiszáradnának. Az imaginárius-vitális cselekvési láncolatok elvesztésével a kultúrák majdan 'cselekvőképességüket' is elvesztenék.

FRIEDRICH KITTLER: Optikai médiumok

http://www.racio.hu/html/kittler.html

Friedrich Kittler (1943) a kortárs német médiatudomány egyik meghatározó képviselője. Optikai médiumok című könyve a kora újkortól kezdődően mutatja be a technikai médiumok történetét, a camera obscurától és a laterna magicától a fényképészet, valamint a film feltalálásán át a televízióig és a számítógépig.

“Módszertanilag kényes az a feltevés, mely szerint minden médium szubjektuma az ember. Amikor egy mediális részrendszert annak teljes történeti terjedelmében elemzünk, éppenhogy egy ezzel ellentétes gyanú merül fel, mégpedig, hogy a technikai újítások kizárólag egymásra vonatkoznak, illetve kizárólag egymásra adott válaszok, és hogy éppen ennek az önmagában zajló fejlődésnek az eredménye az érzékekre és szervekre gyakorolt elemi erejű hatás."

*

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Műcsarnok - Budapest 1146, Dózsa György út 37. - www.mucsarnok.hu - info@mucsarnok.hu

 - magygabi@mucsarnok.hu