FELHÍVÁS

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán a 2005/2006-os tanévben is megrendezésre kerül

 

a „VERSMONDÓ” verseny

 

 

A verseny ideje: 2006. április 4. (kedd) 14:00 óra

Helye: Múzeum krt. 4/A tanácsterem.

 

Jelentkezni lehet: e-mailben a

havasju@axelero.hu vagy

havasj@pim.hu

 címen

a versenyző szakjának, évfolyamának és elérhetőségének (e-mail, telefonszám, esetleg lakcím) feltüntetésével.

Jelentkezési határidő: 2006. március 31.

A versenyen részt vehetnek az ELTE minden karának hallgatói.

 

A versenyzőknek egy kötelező és egy szabadon választott verset kell előadniuk. A kötelező vers: Pilinszky János:Tilos csillagon c. költeménye (a vers szövegét lásd alább). A szabadon választott mű egy XX-XXI. századi magyar költő verse legyen (max. 6 perc). Kérjük, hogy a szabadon választott verset 5 példányban hozzák magukkal a versenyre.

 

HAVAS JUDIT a verseny titkára

 

További tájékoztatás kérhető: a havasju@axelero.hu címen.

__________________________________________________________

Pilinszky János: Tilos csillagon

 

 

 

Én tiltott csillagon születtem,

a partra űzve ballagok,

az égi semmi habja elkap,

játszik velem és visszadob.

 

Nem is tudom, miért vezeklek?

Itt minden szisszenő talány,

ne fusson el, ki lenn a parton,

e süppedt parton rámtalál.

 

        S ne félj te sem, ne fuss előlem,

        inkább csittítsd a szenvedést,

        csukott szemmel szoríts magadhoz,

        szoríts merészen, mint a kést.

 

        Légy vakmerő, itélj tiednek,

        mint holtak lent az éjszakát,

        vállad segítse gyenge vállam,

        magam már nem birom tovább!

 

        Én nem kivántam megszületni,

        a semmi szült és szoptatott,

        szeress sötéten és kegyetlen,

        mint halottját az itthagyott.