A magyar irodalom története 1945-től a hetvenes évekig

 

Vizsgatételek

 

1.      A korszak határai: 1945, a hetvenes évek. Az 1945-1949 közötti korszak

2.      Az ötvenes évek: 19491961

3.      A hatvanas évek: 19611968. Az évtizedforduló

4.      Az ideológiai élet. Irodalompolitika. Folyóiratok

5.      Németh László pályaképe. Az esszéíró

6.      Németh László 1945 utáni regényei

7.      Németh László 1945 utáni drámái

8.      Illyés Gyula pályaképe

9.      Illyés Gyula munkássága 1945-1956 között

10.  Egy 1945 utáni Illyés-vers elemzése

11.  Déry Tibor munkássága 1945-1956 között

12.  Déry Tibor munkássága 1957-1965 között

13.  Juhász Ferenc pályaképe 1965-ig

14.  Nagy László pályaképe 1965-ig

15.  Sánta Ferenc pályaképe

 

Szépirodalmi olvasmányok

 

Németh László: Iszony vagy Égető Eszter; Galilei; Magyar műhely és még két esszé.

Illyés Gyula: Hunok Párisban, Fáklyaláng. 15-20 vers az 1945-1956 közötti évekből, köztük: Nem volt elég, Egy mondat a zsarnokságról, Bartók, Szekszárd felé. Az Iránytűvel 2. kötetből: A pesszimista versekről, A NYUGAT vége, Szabó Lőrinc vagy boncoljuk-e magunkat elevenen?

Déry Tibor: Niki, Szerelem, Két asszony, G. A. úr X.-ben vagy A kiközösítő.

Juhász Ferenc: 15-20 vers, köztük: Rezi bordal, részletek A tékozló országból, A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából, Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb, Ady Endre utolsó fényképe.

Nagy László: 15-20 vers, köztük: Gyöngyszoknya, A vasárnap gyönyöre, Menyegző, Himnusz minden időben, Tűz, József Attila!, Ki viszi át a Szerelmet.

Sánta Ferenc: Sokan voltunk, Tyúk és kakas, Isten a szekéren; egy regény (Az áruló, Az ötödik pecsét, Húsz óra).

 

 

Szakirodalom

 

A magyar irodalom története 1945–1975 I–IV. vonatkozó fejezetei

Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945–1991

Vasy Géza: Az 1945 utáni magyar irodalom alkotói. 2003.

Vasy Géza: „Hol zsarnokság van”. Az ötvenes évek és a magyar irodalom. 2005.

Vasy Géza: Illyés Gyula. 2002.

Vasy Géza: Sánta Ferenc. 1975.

Görömbei András: Nagy László költészete. 1992.

Vasy Géza: Nagy László. 1995.

Bodnár György: Juhász Ferenc. 1993.

Vasy Géza: Szarvas-ének. Közelítések Juhász Ferenc életművéhez.