MR 523 és MRN 263

XIX. SZÁZADI EPIKA

2005 tavaszi félév

 

 

I. a. Az intertextualitás

I. b. Témák: idő, rossz, szabadság

II. 1. VOLTAIRE: Candide

II. 2. GOETHE: Faust I.

III. 1. BALZAC: Az ismeretlen remekmű; Eugénie Grandet; Goriot apó

III. 2. STENDHAL: Vörös és fekete

III. 3. A.E. POE A perverzió démona; A fekete macska

III. 4. FLAUBERT: Bovaryné; Heródiás

III. 5. DOSZTOJEVSZKIJ: Egy nevetséges ember álma; Bűn és bűnhődés vagy A Karamazov testvérek vagy Az ördögök

III. 6. TOLSZTOJ: A Kreutzer szonáta

III. 7. CSEHOV: A kutyás hölgy; Anna a férje nyakán

III. 8. Henry JAMES: A csavar fordul egyet

 

 

Szakirodalom:

Babits: Az európai irodalom története

Paul Ricoeur: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Osiris, 1999

Gadamer Hans-Georg: Igazság és módszer, Osiris, 2003

Frye Northrop: Kettős tükör, Európa, 1996

Lukács György: A regény elmélete

Balassa Péter: A színeváltozás

Poszler György: A regény válaszútjai

Gyergyai Albert: Klasszikusok

Réz Pál: Voltaire világa

Dobossy László: A francia irodalom története

Pierre Barbéris: Balzac, egy mítikus realista

Pilinszky János: Naplók, töredékek

Milan Kundera: A regény művészete

Szávai János: Nagy francia regények, Krónika Nova, 1999

Szegedy-Maszák Mihály: A regény amint írja önmagát

Bergyajev: Dosztojevszkij világszemlélete

Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái, Osiris, 2001.

Sesztov: Dosztojevszkij és Nietzsche

Török Endre: Orosz irodalom a XIX. Században

Török Endre: Lev Tolsztoj

Kocziszky Éva: Goethe Faust, Ikon, Matura, 1996.

Heidegger: Az idő fogalma

Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába