MR                              2005 tavaszi félév

 

                                  BIBLIA ÉS IRODALOM /szeminárium/

 

            IRODALOM:

        a/ Northrop Frye: A kettős tükör  Európa, 1996.

            Paul Ricoeur: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok  Osiris, 1999.

        b/  Léon Dufour szerk.:Biblikus teológiai szótár Szent István, 1996.

            Tengelyi László: A bűn mint sorsesemény, Atlantisz, 1992.

            Kierkegaard: Félelem és reszketés   Helikon, 1986.

            Northrop Frye: Az ige hatalma Európa, 1997.

            Pál-Újvári szerk: Szimbólumtár  Balassi, 1997.

            Martin Buber: Én és te                Európa, 1999.

            Christoph Schönborn: Krisztus ikonja  Holnap, 1997.

 

             TÉMÁK:

             A tékozló fiú    Lukács 15/4-32.

             Saulus              Ap.Csel. 7,8,9 etc.

             A név               Ter.(Mózes I.), Kiv.(Mózes II.) 3/13-16.

             Próféták            Jer. 1. Ezékiel 2. Jónás etc.

             Passió                evangéliumok

             Logosz              János 1.

 

             ÓRAI TÉMÁK:

             Ady A Sion hegy alatt

             Dosztojevszkij A nagy inkvizítor

             Babits Jónás könyve

             Goethe Faust – logosz

             Borges Júdás

          

 

  MŰVEK

           A/  Milton: Az elveszett paradicsom

                 Racine: Athala, Eszter

                 Byron: Káin

                 Kölcsey: Himnusz

                 Baudelaire: A rossz virágai

                 Ady:  A Sion-hegy alatt; Illés szekerén, Ésaiás könyvének margójára etc.

                 Pilinszky: Négysoros, Apokrif etc.

                  Rilke: A tékozló fiú kivonulása

                  Eliot: Négy kvartett

              B/   Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, Ördögök, A Karamazov testvérek

                  Kafka: Ítélet, Az átváltozás

                  Rilke: Malte Laurids Brigge

                  André Gide: Pásztorének, A mennyország kapuja

                  Babits: Jónás könyve

                  Thomas Mann: József és testvérei, A törvény

                  Mauriac: Thérèse Desqueyrou

                  Camus: Közöny, A pestis, A bukás

                  Borges: Márk evangéliuma

                  Mészöly: Saulus

                  Bulgakov: Mester és Margarita

             C/  Anatole France: Júdea helytartója

                  Norman Mailer: A fiú evangéliuma

                  Saramago:  Jézus Krisztus evangéliuma

                  Rakovszky: A kígyó árnyéka