2005 tavaszi félév              MR 265

        

                                                                                       

 

                                        XIX.SZÁZADI EPIKA

 

          I. a/ A regényműfaj kialakulása és kodifikációja

             b/ Az intertextualitás

             c/ Témák:  idő, a rossz,  szabadság, szegénység

 

          II.1/ VOLTAIRE:                 Candide

              2/ GOETHE :                 Faust I.

          III.  1/ BALZAC:                Az ismeretlen remekmű

                                          Szamárbőr

                                    vagy  Eugénie Grandet

                                          Goriot apó

                 2/ STENDHAL:             Vörös és fekete

                 3/ A.E. POE              A perverzió démona,

                                          A fekete macska

                 4/ FLAUBERT:             Bovaryné

                                          Heródiás

                 5/DOSZTOJEVSZKIJ:        Bűn és bűnhődés

                                    vagy  A Karamazov testvérek

                                          Egy nevetséges ember álma

                  6/ TOLSZTOJ             A Kreutzer szonáta

                  7/ CSEHOV               A kutyás hölgy    

  

               Szakirodalom:

   Paul Ricoeur: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Osiris, 1999

   Gadamer Hans-Georg: Igazság és módszer, Osiris, 2003

   Frye Northrop: Kettős tükör, Európa, 1996

   Lukács György: A regény elmélete

   Balassa Péter: A színeváltozás

   Poszler György: A regény válaszútjai

   Gyergyai Albert: Klasszikusok

   Réz Pál: Voltaire világa

   Dobossy László: A francia irodalom története

   Pierre Barbéris: Balzac, egy mítikus realista

   Pilinszky János: Naplók, töredékek

   Milan Kundera: A regény művészete

   Szávai János: Nagy francia regények, Krónika Nova, 1999

   Szegedy-Maszák Mihály: A regény amint írja önmagát

   Bergyajev: Dosztojevszkij világszemlélete,

   Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái, Osiris, 2001.

   Sesztov: Dosztojevszkij és Nietzsche

   Török Endre: Orosz irodalom a XIX. században

   Kocziszky Éva: Goethe Faust, Ikon, Matura, 1996.

   Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába