2006 tavaszi félév

MR 263, MRN 523

XIX.SZÁZADI EPIKA

 

I.

a) Az intertextualitás

b) Témák: logosz, idő, szabadság

 

II.

1) VOLTAIRE: Candide

2) GOETHE: Faust I.

III.

1) BALZAC: Az ismeretlen remekmű; Eugénie Grandet; Goriot apó

2) STENDHAL: Vörös és fekete

3) E.T.A. HOFFMAN: A homokember; A.E. POE: A perverzió démona, A fekete macska; DOSZTOJEVSZKIJ: Egy nevetséges ember álma; H. JAMES A csavar fordul egyet

4) FLAUBERT: Érzelmek iskolája, Egy jámbor lélek

5) DOSZTOJEVSZKIJ: Bűn és bűnhődés vagy A Karamazov testvérek vagy Az ördögök

6) TOLSZTOJ: A Kreutzer szonáta

7) CSEHOV: A kutyás hölgy, Anna a férje nyakán

 

Szakirodalom:

Babits: Az európai irodalom története

Paul Ricoeur: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Osiris, 1999

Gadamer Hans-Georg: Igazság és módszer, Osiris, 2003

Frye Northrop: Kettős tükör, Európa, 1996

Lukács György: A regény elmélete

Balassa Péter: A színeváltozás

Poszler György: A regény válaszútjai

Gyergyai Albert: Klasszikusok

Réz Pál: Voltaire világa

Dobossy László: A francia irodalom története

Pierre Barbéris: Balzac, egy mítikus realista

Pilinszky János: Naplók, töredékek

Milan Kundera: A regény művészete

Szávai János: Nagy francia regények, Krónika Nova, 1999

Szegedy-Maszák Mihály: A regény amint írja önmagát

Bergyajev: Dosztojevszkij világszemlélete

Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái, Osiris, 2001.

Sesztov: Dosztojevszkij és Nietzsche

Török Endre: Orosz irodalom a XIX. században

Török Endre: Lev Tolsztoj

Kocziszky Éva: Goethe Faust, Ikon, Matura, 1996.

Sarbu Aladár: Henry James világa

Heidegger: Az idő fogalma

Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába