ELTE BTK Irodalomtörténeti Intézet Titkárság

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A III. em. 310.
telefon: 411-6700/5366, 5113 fax: 411-6700/5256

Aleku Sztefka
titkárságvezető Moravcsik Szilvia intézeti előadó

 

Olvasmányjegyzékek

2006. tavasz

MR-262/MRN-522 Az angol reneszánsz irodalma Szegedy-Maszák Mihály [2006. május 24.]

 

MR-264 és MRN-672/b A 20. századi európai regény formái Györffy Miklós [2006. május 24.]

 

MRN-672/b és MR-284/b Modern Magyar irodalom 2. Bárdos László [2006. május 24.]

 

MRN-561/a Magyar felvilágosodás-európai felvilágosodás Bíró Ferenc [2006. május 11.]

 

MRN-562 Írók és művek a magyar reformkor irodalmában Szilágyi Márton [2006. május 1.]

 

MRN-413 Bevezetés az irodalomtörténetbe 3. Kenyeres Zoltán (tételek)+ időrend [2006. április 5.]

 

Kiegészítő képzés Régi magyar irodalom II.
S. Sárdi Margit
[2006. április 5
.]

 

MR- 542 A magyar nyelvű szépirodalom története
S. Sárdi Margit
[2006. április 5
.]

 

MR- 292 Szakzáróvizsga-tételek az Irodalomtanítás elmélete című tárgyból a kredites hallgatók számára [2006. április 5.]

 

MR- 292 Az irodalomtanítás elmélete
(szakzáróvizsga tételek is)
[2006. március 16
.]

 

MR- 282/b A regényforma változása a késő modernitásban Sipos Lajos [2006. március 16.]

 

MRN-661 19. századi regények – mai olvasatok
Eisemann György [2006. március 7.]

 

MRN-502 és MR-153 Irodalomelmélet II.
Az irodalomtudomány klasszikus irányzatai
Kulcsár Szabó Ernő [2006. február 15
.]

 

ÖH-160 és ÖIN-113 Megértés – szöveg – értelmezés Kulcsár Szabó Ernő [2006. február 15.]

 

MR-263 és MRN-523 XIX. századi epika
Szávai János [2006. február 15.]

 

MRN-622 Biblia és irodalom Szávai János [2006. február 15.]

 

MR-390/f és MRN 842/h A Fausttól a Faust 5.0-ig Domokos Péter [2006. február 7.]

 

MR-390/d és MRN 842/g Irodalomelmélet és műelemzés Domokos Péter [2006. február 7.]

 

Az irodalomtanítás elmélete. Kollokviumi kérdések 2006 januárjában. Sipos Lajos [2006. január 10.]

 

 

Archív

2005. ősz

MRN-561 Írók és művek a felvilágosodáskori magyar irodalomban Szilágyi Márton [2005. december 4.]

 

MRN-601 és MR-282 Irodalomelmélet IV.
Zsadányi Edit [2005. december
4.]

 

MRN-502 és MR-153 Irodalomelmélet II.
Az irodalomtudomány klasszikus irányzatai
Kulcsár Szabó Ernő [2005. november
9.]

 
MR-283/b, MRN-671/b Magyar irodalom a két világháború között Kenyeres Zoltán prof. [2005. november 9.]
 
MRN-672/b és MR-284/b „Vakon írt, háttal a tükörnek.” Pilinszky és Dosztojevszkij Bárdos László doc. [2005. október 18.]
 
MR- 292 Az irodalomtanítás elmélete (Szakzáróvizsga-tételek is) [2005. október 6.]
 
MRN-671/d, MR-282/b Babits művészetelmélete és műformái Sipos Lajos prof. [2005. október 3.]
 
MRN-661 A késő romantikus magyar líra Eisemann György doc.
[2005. szeptember 28.]

 
MR-523, MRN-263 XIX. századi epika
Szávai János prof. [2005. szeptember 16.]
 
MRN-672/a, MR-284/a A magyar irodalom története 1945-től a hetvenes évekig Vasy Géza doc. [2005. szeptember 15.]
 
MR-390/H és MRN-842/H Irodalomelmélet és irodalomtanítás (Szakszeminárium) Domonkos Péter PhD-hallgató[2005. szeptember 13.]

 
MRN-561/2 Magyar líra a 18–19. század fordulóján Bécsy Ágnes doc. [2005. szeptember 13.]

 

2005. tavasz

Kenyeres Zoltán prof. 2005. tavaszi szemináriumának olvasmányjegyzéke
 
Szávai János prof. olvasmányjegyzéke
(XIX. századi epika)
 
Szávai János prof. olvasmányjegyzéke
(Biblia és irodalom)
 
Eisemann György doc. olvasmányjegyzéke
 
Kecskés András vizsgájához
 
MR-292 Az irodalomtanítás elmélete (államvizsga-tételek is) [Frissítve 2005. április 22-én]
 
Kenyeres Zoltán prof. vizsgájához (vizsgabeosztás, olvasmányok) [Frissítve 2005. április 25-én]
 
MR-282/b=MRN-671/b Ady, Babits, Kassák, Sipos Lajos prof. [Frissítve 2005. április 22-én]
 
MR-254 Irodalomelmélet III. (Nem kredites hallgatók számára) Zsadányi Edit [2005. május 4.]