MRN-542 A magyar nyelvű szépirodalom története

Tétel- és olvasmányjegyzék

 

 

Figyelmeztetés: A tételek egy-egy művelődés-, stílus-, műfaj- vagy irodalomtörténeti jelenséget ölelnek magukba. Ezek ismeretéről a vizsgázónak ugyanúgy számot kell adnia, mint a tételben fölsorolt szerzőkről és művekről!

A verzál betűkkel jelölt szerzők esetében kötelező az Új magyar irodalmi lexikon (szerk. PÉTER László, I–III.) megfelelő szócikke is!

 

Rövidítések:

Narancs – Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. I. rész. Késő-reneszánsz manierizmus és kora-barokk, szerk. KOVÁCS Sándor Iván, Bp., Osiris, 1998. Második kiadása: Zöld (Bp., 2003).

Zöld – Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. II. rész. Barokk és késő-barokk rokokó, szerk. KOVÁCS Sándor Iván, Bp., Osiris, 2000. Második kiadása: Sötétkék (Bp., 2003).

 

1. A manierizmus. Manierista költészet. RIMAY JÁNOS (Narancs és Zöld 149–191), PRÁGAY ANDRÁS (Narancs és Zöld 192–197), továbbá Madách Gáspár (Narancs és Zöld 201–207) vagy Illésházy István (Narancs és Zöld 51–53) vagy Kálay Kopasz Pál (Narancs és Zöld 210–211) vagy Miskolczi Csulyak István (Narancs és Zöld 267–273)

Kötelező: RIMAY, PRÁGAY, valamint egy választott költő

 

2. A sztoicizmus.  „Magyarország panasza”. SZENCZI MOLNÁR ALBERT (Narancs és Zöld 216–248, 259–260, 262–266), MAGYARI ISTVÁN (Narancs és Zöld 38–47), ALVINCZI PÉTER (Narancs és Zöld 123–128 130–131), továbbá Szepsi Csombor Márton (Narancs és Zöld 105–121) vagy Petki János (Narancs és Zöld 81–84)

Kötelező: SZENCZI MOLNÁR, MAGYARI, ALVINCZI, valamint egy választott szerző

 

3. Késő-reneszánsz kultúra. Költészet: WATHAY Ferenc (Narancs és Zöld 54–67), továbbá Debreceni S. János (Narancs és Zöld 68–72) vagy Pécseli Király Imre (Narancs és Zöld 300–303) vagy névtelen szerzők (Narancs és Zöld 48–50, 73–74, 77–78, 208–209), udvari dráma: CONSTANTINUS ÉS VICTORIA (Narancs és Zöld 311–317), verses szerelmi regény: CZOBOR MIHÁLY (Narancs és Zöld 92–99)

Kötelező: WATHAY, CONSTANTINUS ÉS VICTORIA, CZOBOR, valamint egy költő vagy a névtelen szerzők csoportja

 

4. A barokk és megjelenése Magyarországon. PÁZMÁNY PÉTER (Narancs és Zöld 321–333, 360–379), NYÉKI VÖRÖS MÁTYÁS (Narancs és Zöld 401–446), továbbá Lépes Bálint (Narancs és Zöld 385–400) vagy Vásárhelyi (Marosvásárhelyi) Gergely  (Narancs és Zöld 448, Magyar elbeszélők. 16–18. század, kiad. GYENIS Vilmos, S. SÁRDI Margit, Bp., 1986. 179–188, 1069–1070)

Kötelező: PÁZMÁNY, NYÉKI VÖRÖS, valamint egy választott szerző

 

5. A heroikus barokk. ZRÍNYI MIKLÓS, Szigeti veszedelem (Zöld 19–158 vagy Sötétkék 19--157)

 

6. A lírikus és prózaíró ZRÍNYI MIKLÓS (Zöld 159–200 vagy Sötétkék 158--199)

 

7. GYÖNGYÖSI ISTVÁN (Zöld 261–340 vagy Sötétkék 260--339)

 

8. Az eposzkísérletek Zrínyi után. LISTIUS LÁSZLÓ (Zöld 204–220 vagy Sötétkék 203--219), PÁPAI BORSÁTI FERENC (Narancs és Zöld 479–492), továbbá Paskó Kristóf (Zöld 345–347 vagy Sötétkék 343--345) vagy a Rákóczi-eposz (Zöld 348–355 vagy Sötétkék 346--353)

Kötelező: LISTIUS, PÁPAI BORSÁTI, valamint egy választott mű

 

9. Barokk költészet I. BENICZKY PÉTER (Narancs és Zöld 541–557), ESTERHÁZY PÁL (Zöld 221–249 vagy Sötétkék 220--248), BALASSA BÁLINT (Zöld 250–260 vagy Sötétkék 249--259), továbbá Fráter István (Zöld 341–344 vagy Sötétkék 339--342) vagy Rozsnyai Dávid (Zöld 384–386 vagy Sötétkék 382--384) vagy Radvánszky János (Zöld 753–759 vagy Sötétkék 751--757)

Kötelező: BENICZKY, ESTERHÁZY, BALASSA, valamint egy választott költő

 

10. Barokk költészet II. KOHÁRY ISTVÁN (Zöld 712–729 vagy Sötétkék 710--727), PETRŐCZY KATA SZIDÓNIA (Zöld 468–475 vagy Sötétkék 466--473, A XVII. század költői, kiad. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., Unikornis, 1995. 302–311), KŐSZEGHY PÁL (Zöld 553–581 vagy Sötétkék 551--579), továbbá Ráday Pál (Zöld 476–477, 479–481 vagy Sötétkék 474–475, 477--479) vagy névtelen költők (Zöld 371–380 vagy Sötétkék 369--378) vagy „Őszi harmat után…” (Zöld 500–524 vagy Sötétkék 498--522)

Kötelező: KOHÁRY, PETRŐCZY, KŐSZEGHY, valamint egy választott költő, ill. verscsoport

 

11. Emlékírás a 17. században. KEMÉNY JÁNOS (Narancs és Zöld 529–540), TÓTFALUSI KIS MIKLÓS (Zöld 448–467 vagy Sötétkék 446--465), továbbá Veresmarti Mihály (Narancs és Zöld 462–464) vagy Kornis Gáspár (Zöld 364–366 vagy Sötétkék 362--364) vagy Esterházy Pál (Zöld 221–227, 247–249 vagy Sötétkék 220–226, 246--248)

Kötelező: KEMÉNY, TÓTFALUSI KIS, valamint egy választott szerző

 

12. BETHLEN MIKLÓS (Zöld 387–439 vagy Sötétkék 385--437)

 

13. II. RÁKÓCZI FERENC (Zöld 525–535, 537–551 vagy Sötétkék 523–533, 535--549), továbbá Apor Péter (Zöld 622–634 vagy Sötétkék 620–632) vagy Cserei Mihály (Zöld 610–621 vagy Sötétkék 609--619)

Kötelező: RÁKÓCZI, valamint egy választott szerző

 

14. Emlékírás a 18. században. BETHLEN KATA (Zöld 658–665 vagy Sötétkék 656--663), HERMÁNYI DIENES JÓZSEF (HERMÁNYI DIENES József Szépprózai munkái, kiad. S. SÁRDI Margit, Bp., Akadémiai Kiadó–Balassi Kiadó, 1992. 7–24, Zöld 685–689, 691–705 vagy Sötétkék 683–687, 689--703), továbbá Rettegi György (Zöld 667–669 vagy Sötétkék 665--667) vagy Kiss István (Zöld 739–752 vagy Sötétkék 737--750)

Kötelező: BETHLEN KATA, HERMÁNYI DIENES, valamint egy választott szerző

 

15. Szórakoztató irodalom. FORTUNÁTUS (Magyar elbeszélők. 16–18. század, kiad. GYENIS Vilmos, S. SÁRDI Margit, Bp., 1986. 204–324, 1072–1073), MAGELONA (Magyar elbeszélők. 16–18. század, kiad. GYENIS Vilmos, S. SÁRDI Margit, Bp., 1986. 388–458, 1081–1082), HALLER JÁNOS (Zöld 381–383 vagy Sötétkék 379--381, Magyar elbeszélők. 16–18. század, kiad. GYENIS Vilmos, S. SÁRDI Margit, Bp., 1986. 475–511, 1094–1095), továbbá Rozsnyai Dávid (Magyar elbeszélők. 16–18. század, kiad. GYENIS Vilmos, S. SÁRDI Margit, Bp., 1986. 459–474, 1084–1085) vagy Felvinczi György (Zöld 489–499 vagy Sötétkék 487--497) vagy Bod Péter (Zöld 639–644 vagy Sötétkék 637--642, Magyar elbeszélők. 16–18. század, kiad. GYENIS Vilmos, S. SÁRDI Margit, Bp., 1986. 588–597)

Kötelező: FORTUNÁTUS, MAGELONA, HALLER, valamint egy választott szerző

 

16. A rokokó és megjelenése Magyarországon. AMADÉ LÁSZLÓ (Zöld 775–800 vagy Sötétkék 773--798), továbbá Amadé Antal (Zöld 760–774 vagy Sötétkék 758--772) vagy Lázár János (Zöld 706–711 vagy Sötétkék 704--709)

Kötelező: AMADÉ, valamint egy választott költő

 

17. FALUDI FERENC (Zöld 801–864 vagy Sötétkék 799--862)

 

18. MIKES KELEMEN (Zöld 582–607 vagy Sötétkék 580--605)

 

19. A 17–18. századi dráma. Comico-tragoedia (Narancs és Zöld 470–475), Actio curiosa (Zöld 367–370 vagy Sötétkék 365--368), FELVINCZI: Comico-tragoedia (Zöld 489–493 vagy Sötétkék 479--491), ILLEI: Tornyos Péter (Zöld 735–738 vagy Sötétkék 733--736), Kocsonya Mihály házassága (Zöld 730–734 vagy Sötétkék 728--732)

Kötelező: három dráma