Olvasmányok a verstan kollokviumhoz

 

Témakörök

Szakirodalom

Ütemhangsúlyos verselés

Verslábak

Szimultán verselés

Ajánlott szakirodalom

Nyelv és vers

Aiol dalversek

* * *

Kecskés András: Nagy László tagoló verse

Mellékletek