Az irodalomtanítás elmélete

 

Kollokviumi kérdések 2006 januárjában

 

 

1.                  Iskolaszerkezet, irodalomfogalom, irodalomtanítás

2.                  Az irodalomtanítás rendszere, felépítése, kimeneti szabályozása és a kétszintű érettségi Magyarországon napjainkban

3.                  Az irodalomtanítás modelljei a nagyvilágban, egy választott rendszer részletes bemutatásával

4.                  Irodalomtanítás multikultúrális környezetben

5.                  Irodalomtanítási szerepek és személyiségjegyek

6.                  Az irodalomismeret fogalma, összetevői

7.                  Irodalomfogalmak (fikció, nyelviség, történetiség, intertextualitás)

8.                  Az irodalmi ismeret (műismeret, történetírás ismeretek)

9.                  Az irodalmi ismeret (az elméleti ismeretek tanítása)

10.              Irodalomtanítási módszerek (evokáció, jelentésteremtés, reflexió)

11.              Irodalomtanítási technikák (grafikus szervezők, pár- és csoportmunka az irodalomtanításban stb.)

12.              Kompetencia-, készség- és képességfejlesztés az irodalomtanítás

 

 

Megjegyzés:

 

2006 januárjában a korábbi tematika szerint készülők kollokválhatnak a jelenlegi szakzáróvizsga kérdései alapján is.

 

Budapest, 2005 december

 

                                                                                                    Sipos Lajos

                                                                                                    egy. tanár