Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
Múzeum krt.
4/a • Budapest 1088

 Tel.: 266-9833/5414   ivan@elte.hu

Ad Corpus Poeticarum

Hálózati költészeti repertóriumok

Helyszín: Tanári klub, 1056 Budapest, Szerb u. 21-23. I. emelet

2005. május 2.

 

Kedves Munkatársunk és Barátunk,

Engedje meg, hogy meghívjuk Önt a soron következő – immár az ötödik – olyan tudományos tanácskozásunkra, amelyet az internet-korszak filológiai kérdéseinek szentelünk.

Az ülésszakot, mint az eddigiek többségét is, az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, a Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program, továbbá a reneszánsz doktori program, a CHER rendezi.

Az ülésszakon találkozni fognak egymással olyan magyar és külföldi filológusok, akik már készítettek vagy most készítenek hálózati (internetes) költészeti adatbázist. A végső cél Jevgenyij Polivanov egykori álma: egy óriási irodalmi adatbázis, mely a nemzeti költészetek hagyományait közösen is képes kezelni, azonos kritériumokkal dolgozik, és ezáltal megkönnyítheti az összehasonlító metrikai és poétikai vizsgálatokat.

A konferencia tudományos titkára Seláf Levente, esetleges kérdéseikkel kérjük forduljanak hozzá (levente@caramail.com).

            Számítógépes versnyilvántartások mint az újlatin/magyar kontrasztív filológiai összehasonlítás eszközei

            1. ülés. Elnök: Seláf Levente (ELTE)

9h30 - Mercedes Brea (Universidad de Santiago de Compostella): El repertorio métrico de los trovadores gallegos (poesia profana)

10h00 - Elvira Fidalgo (Universidad de Santiago de Compostella): Las Cantigas de Santa Maria y la poesia profana de la Galicia medieval

10h30 - Horváth Iván (ELTE): Une règle d’uniformité métrique dans le bassin des Carpathes

11h00 - Vita, majd kávészünet

            2. ülés. Elnök : Horváth Iván (ELTE)

11h30 - Bognár Péter  (ELTE): Early Hungarian Versification as a Small World

12h00 - Seláf Levente (ELTE): Le nouveau Naetebus. Poèmes strophiques hétérogoniques en langue française avant 1400

12h30 - Vita

13h00 - Ebédszünet.

            Repertóriumkészítők filológiai problémái (kerekasztal-beszélgetés)

            3. ülés. Elnök: Király Erzsébet (ELTE)

15h00 - A vita kulcsszavai: töredékek rögzítése, kódolás, műfajrendszerek, a változatok hierarchiája, hálózati kiadások és a repertóriumok, polimetrikus szerkezetek, nemstrofikus versek, dallamok, metrikai modulok stb.

A kerekasztal-beszélgetésben a konferencia előadóin kívül Carmen Blanco Valdez (Universidad de Córdoba) is részt vesz. Természetesen a hallgatóságból is bárki hozzászólhat.

A vita nyelvei elsősorban a francia, olasz és spanyol, de lesz lehetőség hozzászólásra más nyelveken is. Igyekezni fogunk a nyelvi nehézségeket áthidalni. Az idegen nyelvű előadásokhoz rövid magyar nyelvű összefoglalót nyújtunk.

Minden érdeklődőt szívesen látunk.

Budapest, 2005. április 24.

 

Seláf Levente                                                                                     Horváth Iván

az ülésszak tudományos titkára és házigazdája                                                            tanszékvezető egyetemi tanár