MRN 622 BIBLIA ÉS IRODALOM

2006 tavaszi félév

 

Időpont: péntek 14:30–16

 

Követelmények:

– előadás vagy dolgozat

– aktív részvétel az órán (max. 3 hiányzás)

 

 

 

I. AUGUSTINUS Vallomások III. könyv 5. fejezet

Northtrop FRYE: Kettős tükör 31–74.

Paul RICOEUR: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, 116–136.

GADAMER: Igazság és módszer 214–216. és 306–308.

 

II. LÉON-DUFOUR: Biblikus teológiai szótár, www.biblia.hu

 

III. Témák:

logosz – Goethe, Dosztojevszkij, Babits, Márai

fogadás – Goethe, Pascal

tékozló fiú – Rilke, Gide

Saulus-Paulus – Mészöly, Camus

Jónás – Ambrus Zoltán, Babits, Camus

három kísértés – Karamazov testvérek

 

IV. Művek:

Racine: Eszter, Atália

Milton: Az elveszett paradicsom

Goethe: Faust

Kierkegaard: Félelem és rettegés

Flaubert: Heródiás

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, Egy nevetséges ember álma, A Karamazov testvérek

Kafka: Ítélet, Az átváltozás

Gide: A tékozló fiú

Ady: Ézsaiás könyvének margójára etc.

Mann: József és testvérei

Babits: Dániel éneke Jónás könyve Jónás imája

Borges: Márk evangéliuma, Három Júdás változat etc.