Bárdos László

Kísérletezések a pálya alkonyán

című előadásának (2006. tavaszi félév) kollokviumi olvasmányanyaga

A szerzők születési idejének sorrendjében

1. Déry Tibor

Kisregények:

Niki

Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról

Kedves bópeer…!

A félfülű

Elbeszélések:

Szerelem

Philemon és Baucis

Két asszony

2. Illyés Gyula

Két verseskötet (Minden lehet, Különös testamentum) anyaga a következő gyűjteményekből: I. Gy., Szemben a támadással. Összegyűjtött versek 1969–1981, Budapest, 1984, Szépirodalmi Könyvkiadó, 5–262. o.; vagy: I. Gy. Összegyűjtött versei, Bp., 1993, II. kötet, 517–606. o. és III. kötet, 5–99. o.

Kháron ladikján

3. Vas István

Kései költészete a következő kötetből:

A tűzlopó. Versek 1960–1976. Budapest, 1977, Szépirodalmi Könyvkiadó, 17–166. o. (Vas István Összegyűjtött Munkái, 3).

4. Jékely Zoltán

Olvasmány: a Jékely Zoltán Összegyűjtött versei (1985, Budapest, Magvető Könyvkiadó) c. kiadvány 445–653. oldalig terjedő versanyaga; különös figyelemmel A Semmi felé, Rémítő öregek, Az ötödik X után, a Vénember-monológ és az Évtizedek hatalma c. darabokra. Feldolgozandó még a Schubert-invokáció is, figyelemmel a benne felhasznált többféle versformára — ezek rövid meghatározása elvárható.

5. Bertók László

A Platón benéz az ablakon (Budapest, 2005, Magvető Könyvkiadó) c. gyűjteményes kötetből: 249–475. o.

 

Mindegyik tételhez elolvasandó a KÉZIKÖNYV vonatkozó részlete, valamint két, bibliográfiákból választott értelmezés — ez lehet monográfiafejezet is.

A vizsgázóknak számot kell adniuk arról is, hogy mely műveket milyen kiadásban olvastak (természetesen csak a jegyzékben meg nem jelölt források esetében).