MEGHÍVÓ

 

Az ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke szeretettel meghívja

a 2005. április 16-án, szombaton tartandó

 

IFJÚSÁGI KONFERENCIÁRA.

 

A konferencia előadói a tanszéken folyó kutatásokban résztvevő hallgatók és fiatal kutatók. Dolgozataikban a Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát, a Karthauzi Névtelen és Pázmány Péter prédikációinak szöveggondozása során felvetődött kérdésekre keresnek választ. Előadásaikban tanulmányaik vázlatát ismertetik.

 

A konferencia helyszíne: Múzeum krt. 4/A, IV. emelet 428.terem

 

♦ ♦ ♦

 

PROGRAM

10 óra: Szűcsiné Laczkó Eszter:

Liturgikus szövegek megjelenése Temesvári Pelbárt prédikációiban

Gergely Judit:

            Matrimonium, nuptiae – a házasság régi prédikációirodalmunkban

Kertész Balázs:

A gyulafehérvári székesegyház építésének hagyománya Laskai Osvát Szent László-beszédeiben

Ádám Edina - Bata Sarolta - Rapavi Dóra:

A Karthauzi Névtelen munkamódszere a Péterpál-napi beszéd és forrásainak összehasonlítása alapján

Skrapits Melinda:

Ismeretlen egyházjogi hivatkozások nyomában – digitális keresés az Érdy-kódexben

11 óra: Hozzászólások

Szünet

12 óra: Albrecht Zsófia:

Az Érdy-kódex internetes kiadásának paleográfiai bevezetőjéhez

Horváth Hajnalka:

Az Érdy-kódex földrajzi neveinek vizsgálata

Veres Anna:

Szent Anna „jelenései” a Jakab-féle ősevangéliumban és három kódexünkben

Szabó Anikó:

Emblematikus szerkezetek szerepe Pázmány Péter prédikációiban

T. Nagy Péter:

„Szabad hát a’ Táncz?” – A tánc motívuma a 17. századi magyar nyelvű egyházi irodalomban

13 óra: Hozzászólások

 

Budapest, 2005. április 2.                                                              Bárczi Ildikó