MRN-661 A késő romantikus magyar líra

Eisemann György

2005. ősz

 

Olvasmányjegyzék (Szövegek)

 

Arany János: Válasz Petőfinek; A rodostói temető; Álom-való; Válság idején; A lantos; Évek, ti még jövendő évek; Letészem a lantot; Reményem; Ősszel; Vojtina levelei öccséhez I-II; Kertben; Hajnali kürt; A dalnok búja; Dante; Mint egy alélt vándor...; Visszatekintés; Balzsamcsepp; A lejtőn; Széchenyi emlékezete; Vojtina ars poeticája; A lepke; Epilogus; Naturam furcâ expellas; Tamburás öregúr; A tölgyek alatt; Kozmopolita költészet; Ének a pesti Ligetről; Ez az élet...; „A tölgyek alatt”; En philosophe

 

Tompa Mihály: A madár fiaihoz; A gólyához; Télben; Új Simeon; Sírboltban; Ikarus

 

Vajda János: Sirámok; A virrasztók; Szerelem átka; Gina emléke; Memento mori; A kárhozat helyén; A vaáli erdőben; Végtelenség; Húsz év mulva; A bikoli fák alatt; Az üstökös; Utolsó dal, Ginához; Kisértetek; Credo; Nádas tavon; Elmult idő; Harminc év után; Nyári éjjel

 

Komjáthy Jenő: A homályból; Az „Apokalipszis”-ból; Viharének; Elöntöm lelkemet...; Újjászületés; Jelenések; Az ősige; Egyszerre; Diadalének; Enyém vagy!

 

Reviczky Gyula: Osztályrészem; I.N.R.I.; Magamról; Tantalusz, Rezignáció; Pán halála; Arany Jánosnak

 

Czóbel Minka: Tükrökről, szobákról ciklus

 

A versek értelmezésének irodalomtörténeti kontextusához (az előadás kitekintései egy-egy részkérdés kapcsán): Petőfi Sándor: Szeptember végén; E. A. Poe: A holló; Vörösmarty Mihály: Előszó; F. Nietzsche: Éj van; Ariadne panasza; Ady Endre: A föltámadás szomorúsága; R. M. Rilke: Requiem Wolf von Kalkreuth gróf emlékére; Orpheusz. Eurüdiké. Hermész; Kosztolányi Dezső: Költő; Hajnali részegség; József Attila: Téli éjszaka; Óda; Weöres Sándor: Orpheusz, Eurüdiké, Hermész  

 

*

A fentebbi művek néhány szövegkiadásának könyvészeti adatai és a – nem kötelező! – szakirodalmi válogatás cikkei az intézeti honlap (http://www.btk.elte.hu/miti/) „Tájékoztató” menüpontja alatt találhatók, az MR-276-os kódszámú tanegységnél. Előzetesen megállapított tételek nincsenek, a kollokvium az e vizsgatípusnál szokásos rövid szakmai beszélgetés hagyományos keretei között zajlik. Ennek megfelelően az értékelés a felsorolt szépirodalmi alkotások ismeretén, a korszakra jellemző poétikai vonásokat szem előtt tartó elemzésén, s az eddigi – köztük az elméleti jellegű – tanulmányok során kialakított interpretációs készség alkalmazásának színvonalán alapul. S mivel e készség művelése olvasói aktivitást, önálló megközelítést igényel, a vizsgázók lehetőséget kapnak a saját egyéni érdeklődésüknek megfelelő szempontok felvetésére és kifejtésére.