MRN-661

19. századi regények – mai olvasatok

Eisemann György

2006. tavasz

 

Olvasmányjegyzék

 

Jókai Mór: Egy magyar nábob; Szegény gazdagok; A kőszívű ember fiai; Asszonyt kísér – Istent kísért; Az élet komédiásai és egy szabadon választható regény vagy kisregény.

 

Kemény Zsigmond: Ködképek a kedély láthatárán; Özvegy és leánya; A rajongók; Zord idő.

 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma; Szent Péter esernyője; A Noszty-fiú esete Tóth Marival; A fekete város és egy szabadon választható regény vagy kisregény.

*

A fentebbi művek néhány szövegkiadásának adatai és a – nem kötelező! – szakirodalmi válogatás cikkei az intézeti honlapon, a Tájékoztató VI. cím alatt találhatók, az MR 276-os kódszámú tanegység egyes tételeinél. A kollokvium az e vizsgatípusnál szokásos szakmai beszélgetés keretei között zajlik, előzetesen adott tételek nincsenek. Az értékelés a felsorolt alkotások ismeretén, a korszakra jellemző prózapoétikai vonásokat szem előtt tartó elemzésén, s az eddigi – köztük az elméleti jellegű – tanulmányok során kialakított interpretációs készség alkalmazásának színvonalán alapul. A vizsgázók mindennek megfelelően lehetőséget kapnak az egyéni érdeklődésüknek megfelelő szempontok felvetésére és kifejtésére. Sőt, a saját kérdéseket és válaszokat megfogalmazó, kezdeményező szakmai aktivitás a kollokvium elvárásai közé tartozik.