IDŐREND 1945-1990

                           (A történelem és a „határon belüli” irodalom)

 

1945-1948  (Koalíciós korszak)

a/. Társadalomtörténet

Többpárt rendszer. (MKP, SZDP, NPP, FKP)

Földosztás.

Újjáépítés.

Kulturális forradalom kezdete: új értelmiség. (NÉKOSZ)

Államosítások kezdetei (bányák, nagyüzemek, iskolák).

1945. nov. orsz.gy.választások. FKP: 57%

1946. márc. Churchill fultoni beszéde.

1946. aug.1. Forint.

1947. febr. Párizsi békeszerződés

1947ápr. Donáth György, Magyar Közösség-per

1947. aug. választások: a baloldali koalíció (MKP, SZDP, NPP) megnyeri.

1947. aug.1. 3 éves terv.

1948. jún.: Az MKP és az SZDP egyesülése. (Létrejön az egypárt rendszer, a szocdemek nagy részét kizárják.)

1948. dec. Letartóztatják Mindszenty Józsefet.

 

b./ Irodalom

Folyóiratok: Magyarok, Válasz, Újhold, Csillag

Illyés: Hunok Párizsban, r. (1946)

Németh László: Iszony, r. (1946)

Déry Tibor: A befejezetlen mondat (LGy kritikája)

(Ottlik: Továbbélők)

Bibó István tanulmányai

Az Újhold irodalma: Pilinszky, NNÁ,

Új népi költészet: Juhász Ferenc, Nagy László.

Valahol Európában (Radványi Géza, Balázs Béla, Somlay Artúr).

 

1949-1952 (Rákosi rendszer: terror, félelem, szegénység, lódenkabát.)

a/. Társadalomtörténet

1949. ápr. Megalakul a NATO.

1949.május: Rajk László letartóztatása.

1949. jún.: Szovjet kezdeményezésű határozat Jugoszlávia ellen.

1949. aug.: VIT (80 ország)

1949. aug.: A Magyar Népközt.Alkotmánya

1949 szept.-okt.: Rajk-per.

1949. szept.: Bejelentés: a Szovjetúnió rendelkezik atombombával.

1949. nov.-dec.: Lukács-vita.

1950. jan.: Megindul az első ötéves terv.

1950-1951: A koreai háború.

1951: Felemelik az ötéves terv előirányzatait.

1951: Megkezdődnek a kitelepítések.

1951: Folytatódnak a perek, letartóztatják Kádár Jánost (életfogyt.).

1952: Kiteljesedett Rákosi-uralom (egyszerre pártelnök és miniszterelnök)

 

b/. Irodalom

A Csillag kivételével megszűnnek az irodalmi folyóiratok.

1950: Megindul az Irodalmi Újság (Illés Béla), 1952: Új Hang (Benjámin László, Simon István, Bodnár György)

A  megjelenő irodalom a politikai és gazdasági célok szolgálatában. Sematizmus, Dunapentele (Sztálinváros) sztahanovista mozgalom, stb. Alaptípusok: sanda burzsoá ellenség, a kispolgár, a kicsit ingatag paraszt, a tétovázó, de végül haladó értelmiségi, az öntudatos munkás és a kor hőse: a párttitkár.

 

Déry: Felelet I-II. (1950-1952) Vita a regényről: Révai: DT a saját morális álproblémáival tömi tele Bálint alakját, ő neveli Bálintot, nem akarja engedni, hogy az élet, a harc, a párt nevelje.

Vita a Fehér pillangóról, Örkény: Lila tinta

 

Az elhallgatott fordításokból élnek.

 

1953-1956

a/.Társadalomtörténet

1953: Meghal Sztálin, belső harcok után kezdetét veszi az 1965-ig tartó Hruscsov éra.

1953-55: Itthon Nagy Imre lesz a min. eln.

Lassítják az iparosítást, nagyobb figyelmet fordítanak a mezőgazdaságra és a parasztságra. Életszínvonalat növelő intézkedéseket vezetnek be, árleszállítást hajtanak végre. Feloldják a kitelepítéseket. Elkezdődnek a rehabilitálások, 1954-ben szabadon bocsátják Kádárt.

1953 nov.25.: London: 6:3.

1954.júl.4. Svájc: 3:2 (NSZK) Tüntetések.

1954: Létrehozzák a Hazafia Népfront intézményét.

1955: megerősödik a Rákosi-csoport, leváltják Nagy Imrét, Hegedűs András lesz a min.eln.

1955: Megalakul a Varsói Szerződés.

1956: Moszkva, XX. Kongr. Hruscsov beszéde.

Petőfi Kör.

Rajk temetése: okt.6.

Okt.23-nov.4.

 

b/. Irodalom

Megnő az irodalom, az írók és az Írószövetség közvetlen politikai jelentősége. Az ellenzékiség élére állnak. (A szocializmus perspektíváján belül vannak. A Jugoszláv önigazgatási rendszer a példa)

Megjelenik a Nagyvilág c. folyóirat első száma (1956)

Németh László: Égető Eszter, r. (1956), Galilei, dr. (1956)

 

1957-1960 (A Kádár-rendszer terror-időszaka, megtorlások.)

a/. Társadalomtörténet

1957: Irók bebörtönzése (Déry, Háy, Zelk)

1957. május 1. (Nagy tömeg élteti a Kádár-rendszert)

1958: Nagy Imre és mártírtársai kivégzése.

Írókat tiltanak el a megjelenéstől, színészeket a fellépéstől, egyetemi tanárokat az oktatástól (pl. Lukács Gy.)

A mezőgazdaság erőszakos szövetkezesítése.

1960: Szabadlábra helyezik Déryt.

 

b/. Irodalom

Megindul a Kortárs (mint a Csillag folyt.) és az Élet és Irodalom (mint az Irod. Újs. folyt.) Az írók nagyobb része bojkottálja a fórumokat.

1959: Pártállásfoglalás a népi írókról.

Ottlik Géza: Iskola a határon, r. (1959)

Szabó Magda: Freskó, r. (1958), Az őz, r. (1959)

Pilinszky János: Harmadnapon, v. (1959)

 

1961-1968/72 (A „hatvanas évek”)

a/. Társadalomtörténet

1961:Gagarin.

1962: Kubai válság. (Castro, Che Guevara 1959-óta.)

Baloldali hullám Nyugaton 1968-ig.

1963: Háromévente 70 dolláros turistaútlevél.

1964-1975: a vietnámi háború 1971-től tárgyalások a fegyverszünetről

1965: Leváltják Hruscsovot, a Brezsnyev-éra kezdetei.

1965-1967: A reformszárny előretörése a párton belül; A gazdaságirányítási reform: rugalmasabb tervezés, a vállalatok nagyobb önállósága.

1967: Izrael: Hatnapos háború.(L.Mnacko szlovák író elmegy Izraelbe és elhatárolja magács kormánya izraelellenes politikájától.)

1967 Christiaan Bernard professzor: első szívátültetés

1968: Nyugaton diáklázadások – Prága.

1968-69: A tv-s táncdalfesztiválok kezdetei.

1969: Az Apollo-11 leszáll a holdra, Neil Armstrong, Edwin Aldrin.

 

b/. Irodalom (film)

Szélesül a folyóiratok választéka: Úl Írás (1961); egyre jelentékenyebbé válnak a vidéki folyóiratok: Alföld, Jelenkor.

 

Illyés Gyula: Új versek, v. (1961); Dőlt vitorla, v. (1965); Fekete-fehér, v. (1968)

Lengyel József: Igéző (1961)

(Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja, 1962)

Sarkadi Imre: A gyáva, r. (1961)

Fejes Endre: Rozsdatemető, r. (1962)

Csoóri Sándor: Menekülés a magányból, v. (1962)

Weöres Sándor: Tűzkút, v. (1964)

Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét, r. (1964)

Vas István: Nehéz szerelem, önéletr. (1964)

Déry Tibor: G.A. úr X-ben, r. (1964)

(Jancsó Miklós: Szegénylegények,1965)

Németh László: Irgalom, r. (1965).

Juhász Ferenc: Harc a fehér báránnyal, v. (1965)

Nagy László: Himnusz minden időben, v. (1965)

Mészöly Miklós: Az atléta halála, r. (1966)

Jeruzsálem hercegnője (benne: Macskajáték),elb., kisr. (1966)

Nemes Nagy Ágnes: Napforduló, v. (1967)

Orbán Ottó: Búcsú Betlehemtől, v. (1968)

Mándy Iván: A pálya szélén, r. (1968)

Tandori Dezső: Töredék Hamletnek, v. (1968)

Kardos G. György: Avraham Bogatir hét napja, r. (1968)

Hernádi Gyula: Sirokkó, r. (1969)

Konrád György: A látogató, r. (1969)

Elérhetetlen föld. Antológia, Utassy József, Mezei Katalin, Kiss Benedek, Rózsa Endre, Oláh János stb. versei) 1969.

 

 

A hetvenes évek

a/. Társadalomtörténet

1972-ben leállítják a gazdasági reformot (Egyelőre még tart a gazdasági növekedés, de elkezdődik az eladósodás. A kisember a mindennapi élet szintjén némi gyarapodást érzékel. Kiskert, hétvégi ház, motorizáció.)

1972. március 15. Tüntetés Budapesten. A rendőrség beavatkozik.

1973. Másként gondolkodó társadalomtudósokat zárnak ki a pártból.

1973: Olajárrobbanás. A következő években begyűrűzik a KGST-be is.

1973.: Megalakul a Fiatal Írók József Attila Köre (Később: JAK)

1975: Megindul a Mozgó Világ c. folyóirat.

1977: Magyar-csehszlovák szerződés: Bős-Nagymaros dunai vízi erőmű.

1977: 34  értelmiségi szolidaritási nyilatkozata a csehszlovák Charta 77-tel.

1978: Az Egyesült Államokból hazakerül a korona.

1978: Rendeletben biztosítják a külföldi utazáshoz való jogot. Vízummentesség Ausztriába.

1979.Megalakult a SZETA, a Szegényeket Támogató Alap. Célja a társadalom legelesettebjeinek támogatása.

1979: 254 értelmiségi tiltakozása a Charta 77 vezetőivel szemben hozott ítéletek ellen.

 

b/. Irodalom

Karinthy Ferenc: Epepe r. (1970)

Mándy Iván: Mi van Verával?, elb. (1970)

Petri György: Magyarázatok M. számára, v. (1971)

Oravecz Imre: Héj. v. (1972)

Pilinszky János: Szálkák, v. (1972)

Weöres Sándor: Psyché, v. (1972)

Tandori Dezső: Egy talált tárgy megtisztítása, v. (1973)

Kertész Imre: Sorstalanság, r. (1975)

Mészöly Miklós Film, r. (1976)

Nádas Péter: Egy családregény vége, r. (1977)

Szabó Magda: Régimódi történet, r. (1977)

Örkény István: Rózsakiállítás, r. (1977)

Illyés Gyula: Válasz Herdernek és Adynak (in: MN, könyvalakban: Szellem és erőszak, 1978, de csak tíz évvel később kerül forgalomba)

Illyés Gyula: Beatrice apródjai, r. (1979)

Lengyel Péter: Cseréptörés, r. (1978)

Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából, kisr. (1979)

Esterházy Péter: Termelési regény, r. (1979)

 

 

A nyolcvanas évek

a/. Társadalomtörténet

1980: Megkezdi működését az Adria kőolajvezeték.

1981: Megjelenik a Beszélő.

1982: Meghal Brezsnyev.

1985: Gorbacsov a Szovjetunió élén.

1985: Az év nyarán az értelmiség különböző elégedetlen csoportjai adnak egymásnak találkozót Monoron. Még együtt vannak a leendő SZDSZ és MDF hívei.

1986: március 15. Tüntetés, a rendőrség brutálisan közbeavatkozik. (A „lánchidi csata”) 

1987. Lassan kettéválik az ellenzék. Lakitelki találkozó: már csak a leendő MDF-hívek vannak jelen. A több, mint 160 résztvevő közös nyilatkozatában leszögezi: "A politikai és társadalmi szervezetek jelenlegi rendszerében nincs biztosítva az önálló és független nézetek kifejtése. Ezért javasoljuk egy magyar demokrata fórum létrehozását."

1987-1988: már az uralkodó párt tagsága is tömegesen követeli, hogy váltsák le a cselekvésképtelen kádári vezetést, és fogalmazzanak meg új társadalmi-politikai programot.

1988: Németh Miklós lesz a min. eln.

1988: A rendőrkapitányságokon megkezdik a világ összes országára érvényes, többszöri utazásra jogosító útlevélkérelmek átvételét.

1989: Az ellenzéki szervezetekből, pártokból megalakul az Ellenzéki Kerekasztal és tárgyalásokat kezd a rendszerváltásról a hivatalos hatalom képviselőivel.

1989.jún.16: Nagy Imre és mártírtársai újratemetése.

1989. június 6. Meghal Kádár János.

1989. augusztus. 19.: Megnyitják az osztrák-magyar határt a keletnémeteknek.

1989. november. 8.: Az un. „négyigenes” népszavazás.

1990. március 25 és április8.: parlamenti választások. Az MDF szerzi meg a legtöbb szavazatot. Antall József alakít kormányt.

 

b./ Irodalom

Ottlik Géza: Próza, esszék(1980)

Nemes Nagy Ágnes: Között, v.(1981)

Spiró György: Ikszek, r.(1981)

Kukorelly Endre: A valóság édessége, v. (1984)

Kemény István: Csigalépcső az elfelejtett tanszékekhez, v. (1984)

Márton László: Menedék r.(1985)

Krasznahorkai László: Sátántangó, r.(1985)

Garaczi László: Plasztik, elb. (1985)

Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba, gyűjt.(1986)

Nádas Péter: Emlékiratok könyve, r. (1986)

 

A József Attila Kör füzeteiből:

1. Fasírt, avagy viták a „fiatal irodalomról”, 1982. (Benne: Zalán Tibor: Arctalan nemzedék.)

2. Ver(s)ziók, Formák és Kísérletek a legújabb lírában. (Szerk.: Kulcsár Szabó Ernő, Zalán Tibor) 1982.

9. KÁ! KÁ! KÁ! (Az 1979-ben alakult Fölöspéldány csoport gyűjteménye) Szerk.: Parti Nagy Lajos, 1986.

23. „Kováts”- Jelenlét-revű (Benne többek között: Kukorelly Endre, Márton László, Garaczi László, Petőcz András versei.)

 

Két antológia:

Szógettó. Válogatás az új magyar avantgarde dokumentumaiból. (A Jelenlét,1989 1-2. száma,szerk.: Papp Tamás)

Médium-Art. Válogatás a magyar experimentális költészetből, szerk. Fráter Zoltán, Petőcz András. (1990)

 

 

 Felhívom a hallgatók figyelmét arra, hogy az egyes korszakoknál felsorolt irodalmi művek jegyzéke többféle szempontból is kiegészíthető. Kérem a hallgatókat, hogy olvasmányaik és ízlésük alapján próbálják meg a kollokviumra kiegészíteni őket. K.Z.