MR-262 és MRN-522 Az angol reneszánsz irodalma

Szegedy-Maszák Mihály

 

 

Kötelező olvasmányok

 

Öt-öt vers a következő költőktől: Wyatt, Donne, George, Herbert, Crashaw, Vaughan, Marvell

Egy-egy részlet Spenser A tündérkirálynő és Sidney Arcadia című művéből

Marlowe: Doctor Faustus

Shakespeare: III. Richárd; Romeo és Júlia; Szentivánéji álom; A velencei kalmár; IV. Henrik I--II.; V. Henrik; Ahogy tetszik; Julius Caesar; Troylus és Cressida; Hamlet; Szeget szeggel; Othello; Antonius és Cleopatra; Lear király; Corialanus; Téli rege; A vihar; szonettek

Jonson: Volpone

Webster: Amalfi hercegnő

Hagyomány és egyéniség: Az angol esszé klasszikusai, Bp.: Európa, 1967, 2--26, 137--144, 200--205.

Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek, Második, bőv. kiad. Bp., Szépirodalmi -- Forum, 1990, 580--587.

Strukturalizmus, szerk. Hankiss Elemér, Bp.: Európa, é. n., II. kötet, 235--251.